Terug naar overzicht

Asbestattest: nieuw vanaf 23 november 2022

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.
Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis).

Waarom?

Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden. Daarom moeten enkel gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken.
Is jouw woning uit een risicobouwjaar? Dan is het belangrijk om gezondheidsrisico’s door asbest te vermijden.
Dankzij dit attest kom je te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.
Want asbest is niet enkel terug te vinden in daken en gevels maar werd ook gebruikt in vele bouwmaterialen zoals vinylvloeren, lambrisering, vensterbanken, afvoergoten, bloembakken,...
Moet ik het asbest ook verwijderen?
Nee, dit attest is enkel een inventaris van het aanwezige asbest. Het geeft de kopers van de woning een een goede basis om te starten met de renovatie. Aan de hand van kleurcodes wordt in het attest bepaald welke materialen verwijderd dienen te worden door de koper.
Ondersteuning
Heb je als koper een woning gekocht met asbest en moet dit verwijderd worden? Weet dan dat er ondersteuningsmaatregelen geboden worden door de Vlaamse Overheid.


Het bouwjaar bepalen is belangrijk

Om te weten te komen of je een asbestattest nodig hebt voor de verkoop van jouw eigendom moet het correcte bouwjaar bepaald worden.
Dit doe je aan de hand van het referentiebouwjaar dat vermeld staat op de kadastrale legger. Deze leggert primeer op alle andere informatiebronnen.
Als het bouwjaar niet gekend is bij het kadaster, dan kunnen er 3 categorieën documenten gebruikt worden om het bouwjaar te bepalen:
1. documenten na oplevering van de werken
2. documenten tijdens de uitvoering van de werken
3. documenten voor de uitvoering van de werken
Bij gebrek aan bovenstaande informatie en bij het ontbreken van bewijsdocumenten voor het bepalen van het bouwjaar, wordt de eigendom als een constructie met risicobouwjaar beschouwd.
Het kunnen bewijzen dat een eigendom recenter is dan 2000 moet door de eigenaar zelf gebeuren.
Wanneer is het asbestattest verplicht?
1. Wanneer de grondoppervlakte van een TCR (Tooegankelijke Constructie met Risicobouwjaar) groter is of gelijk aan 20m².

2. Wanneer de grondoppervlakte van een TCR kleiner is dan 20m², maar waarbij het deel uitmaakt van een grotere constructie met een grondoppervlakte groter of gelijk aan 20m.

Toekomst?

Vanaf 2032 zal een asbestattest zelfs verplicht zijn voor alle panden die gebouwd zijn voor 2001.
Asbestattest
Contacteer ons
Gelieve uw aanspreking in te vullen
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden