Terug naar overzicht

Overlijdensdekking voor periode tussen compromis en notariële akte

De aankoop van vastgoed is een belangrijk moment met grote financiĆ«le consequenties op lange termijn. De koper is er zich niet altijd van bewust dat zijn beslissing ook zijn erfgenamen aangaat. 

Indien de koper overlijdt tussen de ondertekening van het compromis en de akte, zijn de erfgenamen verplicht in zijn plaats de akte te tekenen, ook al hebben zij er de financiĆ«le middelen niet voor. 

Wij bieden via onze partner Concordia een polis aan die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt nog voor de akte is verleden

Deze verzekering biedt bescherming in de periode tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte voor de notaris, in geval van overlijden. Dankzij deze verzekering worden de nabestaanden daarvan vrijgesteld.

  • de verzekering is kosteloos voor de koper
  • verzekerd risico: overlijden door ongeval
  • verzekerde personen: kopers natuurlijke personen
  • verzekerd kapitaal: het saldo van het aandeel van de overleden koper(s) in de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek van het te betalen voorschot en/of waarborg) tot beloop van maximum 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht; 
  • duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximum duur van 123 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. Indien het overlijden zich voordoet in deze periode moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen op het overlijden; 
  • deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een van de kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop; 
  • Het overlijden moet door een ongeval veroorzaakt worden. Onder ongeval begrijpen we een plotse en onvrijwillige gebeurtenis, uitwendig aan het menselijk lichaam van de verzekerde.
BVM biedt gratis overlijdensdekking aan bij elke transactie
Contacteer ons
Gelieve uw aanspreking in te vullen
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden