Terug naar overzicht

UITGEBREIDE EXPERTISE

In sommige gevallen is een gewoon schattingsverslag niet voldoende. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft afspraken met erkende schatters-experten. Zij maken een schattingsverslag op dat aan een aantal formele eisen en eisen op vlak van kwaliteit moet voldoen. De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting aanvaarden als een realistische waarde op voorwaarde dat de schatter de regels heeft gerespecteerd.

BVM Vastgoed heeft 2 erkende schatters in huis

Goed nieuws, want collega's Xavier en Kris kunnen u helpen met een uitgebreide expertise die voldoet aan de eisen van de Vlaamse Belastingsdienst

Wanneer heb ik een erkend schattingsverslag nodig?

Echtscheiding

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Wat zal er gebeuren met de gezinswoning en overige vastgoedinvesteringen? Uitkopen van de woning, verdelen of misschien alles verkopen?

Af en toe komen beide partijen niet overeen of vereist de advocaat of rechtbank van beide tegenpartijen een officieel verslag, erkend door VLABEL. In dit geval wordt een gewoon schattingsverslag niet aanvaard en dient men te kiezen voor een erkende schatting, opgesteld door een Erkend Schatter-Expert.

Nalatenschap

Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst inzake de erfbelasting. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen had, moet er aangifte worden gedaan. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verkrijging van de nalatenschap uitvoerig beschreven. Vaak behoort er ook vastgoed tot het vermogen van de overledene, hier kunnen wij u bijstaan om dit gedeelte van de nalatenschap op een correcte manier op papier te zetten volgens de eisen van VLABEL.

Vastgoedportefeuille

De boekhouding van bedrijven vereist een officiële inventarisatie van de ganse vastgoedportefeuille. Om deze in kaart te brengen en de cijfers te laten kloppen wordt er overgegaan tot een erkend schattingsverslag. 

Bevindt u zich in één van bovenstaande situaties of heeft u nog een andere reden tot schatting? Onze Erkende Schatters-Experten van VLABEL staan voor u klaar.

Kris Thys
Identificatienummer VLABEL 00523914399
BIV 505.668

Xavier Joseph
Identificatienummer VLABEL 005273455924
BIV 513.787

Aarzel niet om ons te contacteren voor de voorwaarden via 016 23 21 45 of info@bvm-vastgoed.be.

Erkende schatting nodig? Wij helpen u graag!
Contacteer ons
Gelieve uw aanspreking in te vullen
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden