Terug naar overzicht

Nieuwe regels rond overstromingsgevoeligheid vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 worden nieuwe regels over stroomgevoeligheid ingevoerd in de vastgoedsector.

In Vlaanderen liggen naar schatting meer dan 200.000 woningen in een overstromingsgevoelig gebied. Niet elk van deze woningen staat meteen onder water.

Tot op heden werd er een verschil gemaakt tussen een woning die gelegen is in effectief of mogelijk overstromingsgebied:

  • Een effectief overstromingsgevoelig gebied verwijst naar zones die recentelijk onder water zijn gelopen of waarvan modellen aantonen dat ze om de 100 jaar of frequenter overstromen.
  • Een mogelijk overstromingsgevoelig gebied betekent dat het gebied enkel bij extreme weersomstandigheden of dijkbreuken zal overstromen.

Dit onderscheid verdwijnt en wordt vervangen door een P(erceel)-score en een G(ebouw)-score.

Waarom?

Deze regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en overstromingen , wat in veel delen van de wereld een steeds vaker voorkomend probleem is geworden. 

  • De nieuwe regelgeving vereist dat nieuwe gebouwen worden gebouwd met waterbestendige materialen en dat ze op een hogere hoogte worden gebouwd dan de vorige norm. Bovendien moeten gebouwen een goed afvoersysteem hebben en ontworpen zijn om de waterstroom tijdens hevige regenval op te vangen.
  • De regelgeving vereist ook dat gebouwen beschikken over een noodplan in geval van wateroverlast. Dit houdt onder meer in dat bewoners toegang hebben tot veilige evacuatieroutes en dat noodvoorraden direct beschikbaar zijn.
  • Voor commercieel onroerend goed vereisen de voorschriften dat bedrijven regelmatig het overstromingsrisico van hun eigendommen beoordelen en de nodige stappen ondernemen om mogelijke schade te beperken.

Hoewel deze nieuwe regelgeving voor sommige misschien een last lijkt, zijn ze cruciaal om de veiligheid en veerkracht van onze gemeenschappen te waarborgen. Door gebouwen beter bestand te maken tegen overstromingen, kunnen we het risico op schade aan eigendommen verminderen en ervoor zorgen dat gezinnen en bedrijven beter beschermd zijn tegen de gevaren van extreme weersomstandigheden.

P en G score

Het risico op overstroming wordt vanaf 1 januari 2023 dus verduidelijkt met een nieuwe score:

een P-score voor percelen zoals een (bouw)grond, weiland, natuurgebied, bos …,

en als het perceel bebouwd is is een G-score voor het gebouw of de gebouwen op dat perceel.

Beide scores zal je moeten vermelden wanneer je een woning verkoopt.

De Perceel-score en Gebouw-score worden onderverdeeld in 4 klassen van A tot en met D en naargelang de overstromingsbron (regen, vanuit de zee of vanuit rivieren): 

  • klasse A: geen overstroming gemodelleerd
  • klasse B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050);
  • klasse C: kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat;
  • klasse D: middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat.

Klasse C en D zijn vergelijkbaar met de huidige effectief overstromingsgevoelige gebieden, waarbij D het meest overstromingsgevoelig is. Via de Watertoets van de Vlaamse Overheid kan je checken wat de overstromingskans van jouw perceel (P-score) en/of gebouw (G-score) is. Daarnaast kan je ook een overstromingsrapport genereren.


bron: https://www.zimmo.be/blog/2022/12/13/regels-rond-overstromingsgevoeligheid-wijzigen-vanaf-1-januari-2023/

Nieuwe regels rond overstromingsgevoeligheid
Contacteer ons
Gelieve uw aanspreking in te vullen
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden