Terug naar overzicht

NIEUWE MAATREGELEN HUURINDEXATIE

MAATREGELEN OM DE ENERGIECRISIS TEGEN TE GAAN

In de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon werd beslist dat de huurindexatie beperkt wordt voor energieverslindende woningen. Hiermee wil onze regering huurders een hart onder de riem steken en de impact die de energiecrisis heeft op hun energiefactuur aanpakken.

Ondertussen werd deze regelgeving al goedgekeurd door het Vlaamse Parlement en is deze maatregel al in werking gesteld vanaf 1 oktober 2022 en geldt voorlopig tot 1 oktober 2023. 

Enkel op woninghuurcontracten

Deze nieuwe regeling is van toepassing op alle woninghuurcontracten, zowel deze die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet (afgesloten vanaf 1 januari 2019) als de Woninghuurwet (afgesloten voor 1 januari 2019). Deze wijziging van de huurwet is dus niet van toepassing op studentencontracten.

Concreet:

  • Als de verhuurder beschikt over een EPC met label A+, A, B en C mag er maximaal aan 100% geïndexeerd worden.
  • Als de verhuurder beschikt over een EPC met label D mag er maximaal aan 50% geïndexeerd worden
  • Als de verhuurder beschikt over een EPC met label E of F mag er niet geïndexeerd worden

Wat als ik geen EPC heb?

Dan wordt dezelfde regel gehanteerd als bij energielabel E of F. Er kan dus niet geïndexeerd worden totdat de verhuurder wel een EPC (met een voldoenlde laag label) kan voorleggen.

Wat als ik mijn eigendom renoveer en een beter energielabel bekom?

Als je jouw woning energetisch renoveert en je bekomt hierdoor een EPC met label A, A+, B, C of D, dan kan je vanaf dat ogenblik de huur terug indexeren.

Hoe moet het verder na 30 september 2023?

Op dat ogenblik loopt de regeling ten einde en wordt er teruggekeerd naar de volwaardige indexatie, zonder link met energielabels.

Maar, bij ‘energieverslindende woningen’ zal de verloren gegane indexatie niet achteraf ingehaald kunnen worden. Om dat te bewerkstelligen wordt er een ‘correctiefactor’ toegevoegd aan de indexatieformule. Het gevolg is dat de indexatie die de verhuurder kan vragen alleen rekening houdt met het indexatiecijfer van dat moment, zonder dat de gestegen index uit de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023 in aanmerking wordt genomen.

Wat als het EPC ouder is dan 1/1/2019 waarop geen label staat?

Dan mag men de omrekening maken naar een label op basis van het EPC-kengetal, uitgedrukt in kWh/m².

  • Indexering aan 100% bij energiescores tot en met 300kWh/m²
  • Indexering aan 50% voor energiescores tussen 301kWh/m² en 400kWh/m²
  • Geen indexering voor energiescores hoger dan 400kWh/m
Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe regels omtrent het indexeren van de huurprijs.
Contacteer ons
Gelieve uw aanspreking in te vullen
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden